Menu

Lämmitystapojen vertailua ja valintaa


Maalämpö verrattuna muihin lämmitysmuotoihin

Monet miettivät varsinkin uutta kotia rakentaessa mikä lämmitysmuoto olisi paras kodille. Lämmitysmuotoja onkin useampia ja voi olla vaikeaa päättää mikä sopisi itselleen parhaiten. Tässä kirjoituksessa keskitymme suosituimpiin lämmitysmuotoihin Suomessa ja vertailemme niitä hieman myös.

 

Mitä on kaukolämpö?

Kaukolämpö on erityisen toimiva valinta tiheään asutuilla alueilla, joissa sen siirtokustannukset jakaa useampi talous. Tästä syystä kaukolämpö on myös edullisempaa näillä alueilla kuin muualla. Se on myös yksi pitkäaikaisempia lämmitysmuotoja ja tällä hetkellä se kaikista yleisin Suomessa.

Kaukolämmössä lämpöenergian tuottavat voimalaitokset ja putkistot kuljettaa ne veden kautta lämmönjakelukeskuksiin. Näistä ne kulkeutuvat sitten eri talouksiin. Lämmitysmuodon etuna on sen toimituksen varmuus sekä myös sen pienet alkuinvestoinnit.

 

Mitä on maalämpö?

Maalämpö saadaan maahan tai veteen kerääntyneestä auringon lämmöstä. Sitä voi kerätä maasta, vedestä ja kalliosta. Se miten lämmön keruuputkisto asennetaan, riippuu edellä mainitusta. Kallioisessa maaperässä keräysputket pitää porata syvälle kallioon. Pehmeässä maaperässä putket asennetaan vaakasuoraan ja pystysuoraan, riippuen tontin koosta. Vedessä lämpöä kerätessa, putkistot asennetaan veden pohjaan vähintään kolmen metrin syvyyteen. Lämpö kuljetetaan putkissa olevan veden mukana rakennuksessa olevaan maalämpöpumppuun ja siellä se käsittelee ja kierrättää rakennukseen halutunlaisesti. Parhaiten maalämpö soveltuu rakennuksiin, joissa on vesikiertoinen lattialämmitys, alhaisten lämpötilojen lämmönjakojärjestelmä tai ilmalämmitys. Kaikista parhaaseen hyötysuhteeseen maalämmöllä pääsee energiakulutukseltaan suurissa rakennuksissa.

Erityisesti öljylämmitystä on paikattu tällä lämmitysmuodolla, sillä öljy alkaa olla lämmitysaineena kallista ja lisäksi vanhaa öljylämmitysjärjestelmää pystyy osittain hyödyntämään maalämpöä asentaessa. Lisää maalämmöstä voi lukea esimerkiksi täältä: TNT-Putki Oy Ab.

 

Kuinka nämä lämmitysmuodot eroavat toisistaan

Siinä missä kaukolämmön liittymismaksu on korkea, niin maalämmön investointi on myös iso rahallinen satsaus. Toki maalämmön hankintakustannus maksaa itsensä takaisin matalin käyttökustannuksin vuosien kanssa. Kaukolämmön tarvitsema lämmitysjärjestelmä on helppo asentaa ja myös edullisempi investointikustannus maalämpöön nähden. Käyttökustannukset ovat sen sijaan maalämpöä suuremmat.

Ekologisuudessaan maalämpö on ehdoton, sillä se käyttää toimiakseen uusiutuvaa energiaa, maahan kerääntynyttä auringon lämpöä.

Kaukolämmön etuja maalämpöön nähden on, että se sopii kaikenlaisiin rakennuksiin ja koteihin. Se on myös erittäin toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Maalämpökin sopii periaatteessa kaikkiin rakennuksiin, mutta esimerkiksi pienen talon kohdalla sen hyöty jää pienemmäksi.

minusta

Lämmitystapojen vertailua ja valintaa

Kiinnostaako eri lämmiysratkaisut? Tulit oikeaan paikkaan, sillä täällä kerrotaan eri lämmitystavoista Suomessa, sekä vertaillaan myös niitä toisiinsa. Käydään läpi eri lämmitystapojen hyviä ja huonoja puolia, kustannuksia, asennusta ja käyttöä. Puntaroimme eri vaihtoehtoja monista eri näkökulmista. Myös eri rakennustyyppeihin perehdytään tarkemmin, sillä eri rakennukset voivat tarvita hyvin toisistaan poikkeavia ratkaisuja. Mielenkiinnosta kurkataan myös naapurimaihin, että miten he hoitavat lämmitysasioitaan ja minkälaisia eroja niissä on Suomeen. Toinen mielenkiintoinen näkökulma tuodaan historian kautta, eli katsotaan minkälainen historia eri lämmitystapojen takana on ja kuinka ne ovat muuttuneet vuosien aikana. Mutta pääosin keskitytään tähän päivään ja käytännön neuvojen antamiseen. Toivottavasti saat paljon hyötyä lämmitystavan valintaan ja pystyt tekemään päätöksiä varmemmin mielin.

Kategoriat

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

Maalämpö verrattuna muihin lämmitysmuotoihin
17 April 2020

Monet miettivät varsinkin uutta kotia rakentaessa

tag