Menu

Lämmitystapojen vertailua ja valintaa


Palkkaa ilmanvaihtokanavan suunnitteluun ammattilainen

Ilmanvaihdolla on todella tärkeä tehtävä rakennuksessa. Tehokkaalla ilman vaihtumisella voidaan vaikuttaa suuresti niin rakennuksen kuin siellä oleskelevien ihmistenkin terveyteen. Tässä artikkelissa käsittelemme ilmanvaihdon periaatteita.

Puhdas ilma on terveyden kannalta olennainen asia

Ilmanvaihdon tehtävä on tuoda rakennukseen raikasta, puhdasta ilmaa ja viedä pois käytetty, hiilidioksidipitoinen ja kostea ilma. Ihmisen terveydelle on todella tärkeää, että hengitetty ilma on puhdasta. Rakennuksen terveyden kannalta taas on olennaista, ettei ilmassa ole liikaa kosteutta. Kosteutta ja hiilidioksidia syntyy ihmisen hengittäessä, jolloin niitä poistuu ihmisen keuhkoista. Puhdas sisäilma on ollut otsikoissa jo pidemmän aikaa. Sisäilmaongelmien aiheuttamia vahinkoja on alettu ottaa yhä suuremmalla vakavuudella. Aiemmin ilma vaihtui niin sanotusti luonnostaan, sillä rakennuksia ei osattu rakentaa niin tiiviiksi. Nykyään yhä tiiviimpien ja näin ollen energiatehokkaampien rakennusten rakentaminen on asettanut uusia haasteita ilmanvaihdolle.

Kaksi erilaista ratkaisua

Ilmavaihtokanava toimii niin sanottujen paine-erojen avulla. Tämä voidaan toteuttaa joko koneellisesti tai painovoimaisesti. Koneellisessa ilmanvaihdossa käytetään apuna puhaltimia, kun taas painovoimainen ilman vaihtuminen tukeutuu lämpötilojen eroihin ja tuuleen. Tuloilma voidaan tuoda huoneeseen joko koneellisesti tai ilma-aukkojen avulla. Kun ilmaa kostutetaan tai viilennetään koneellisesti, puhutaan ilmastoinnista.

Jätä ilmanvaihdon suunnitteleminen ammattilaiselle

Ilmanvaihtokanava suunnitellaan aina alan ammattilaisen toimesta. Asiantuntijat osaavat ottaa huomioon kaikki ilman vaihtumiseen liittyvät tekijät aina huoneen koosta siellä oleskelevaan ihmismäärään ja huoneen käyttötarkoitukseen. Ilmanvaihto suunnitellaan niin, että raikas ilma tulee sisään makuuhuoneista ja poistoilma poistuu märkätilojen tai keittiön kautta. Asiantuntija mitoittaa ilmanvaihdon sopivaksi, jolloin tilojen painesuhteet pysyvät tasapainossa.

Muista puhdistuttaa kanavat säännöllisesti

Toimivan ilman vaihtumisen takaamiseksi ei riitä vain asianmukainen suunnitteleminen ja toteutus, vaan ilmastointikanava tulee myös puhdistaa säännöllisesti. Näin ehkäistään pölyn, lian ja homeitiöiden kertymistä kanaviin ja niiden pääsyä huoneilmaan. Huoneilman likaantumisen lisäksi likaiset kanavat vaikuttavat ilman virtaamiseen ja näin ollen ilmanvaihdon painesuhteisiin. Pöly saattaa aiheuttaa myös palovaaran. Kanavan puhdistamisen suorittaa ammattilainen. Puhdistamisessa käytetään hyväksi esimerkiksi alipaineistusta ja erilaisia harjoja. Työvälineiden puhtaus on erittäin tärkeää. Tärkeää on myös puhdistaa kanavat erikseen, jotta mahdollisesti vaikkapa homeitiöillä saastuneesta kanavasta ei pääse itiöitä toiseen kanavaan.

minusta

Lämmitystapojen vertailua ja valintaa

Kiinnostaako eri lämmiysratkaisut? Tulit oikeaan paikkaan, sillä täällä kerrotaan eri lämmitystavoista Suomessa, sekä vertaillaan myös niitä toisiinsa. Käydään läpi eri lämmitystapojen hyviä ja huonoja puolia, kustannuksia, asennusta ja käyttöä. Puntaroimme eri vaihtoehtoja monista eri näkökulmista. Myös eri rakennustyyppeihin perehdytään tarkemmin, sillä eri rakennukset voivat tarvita hyvin toisistaan poikkeavia ratkaisuja. Mielenkiinnosta kurkataan myös naapurimaihin, että miten he hoitavat lämmitysasioitaan ja minkälaisia eroja niissä on Suomeen. Toinen mielenkiintoinen näkökulma tuodaan historian kautta, eli katsotaan minkälainen historia eri lämmitystapojen takana on ja kuinka ne ovat muuttuneet vuosien aikana. Mutta pääosin keskitytään tähän päivään ja käytännön neuvojen antamiseen. Toivottavasti saat paljon hyötyä lämmitystavan valintaan ja pystyt tekemään päätöksiä varmemmin mielin.

Kategoriat

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

Palkkaa ilmanvaihtokanavan suunnitteluun ammattilainen
12 November 2020

Ilmanvaihdolla on todella tärkeä tehtävä rakennuks

Maalämpö verrattuna muihin lämmitysmuotoihin
17 April 2020

Monet miettivät varsinkin uutta kotia rakentaessa

tag