Menu

Lämmitystapojen vertailua ja valintaa


Maalämpö on energiatehokas tapa lämmittää talo

Maalämpölämmitys on energiatehokas tapa lämmittää talo hyödyntämällä maaperän lämpötilaeroja. Jo pitkään olemassa ollut teknologia on kasvattanut suosiotaan Suomessa 2000-luvulla, ja se onkin nykyään suosituin lämmitysjärjestelmä uusia pientaloja rakennettaessa.

Miten maalämpölämmitys toimii?

Maalämpölämmitys on kompressointiin perustuva lämmitysjärjestelmä, jossa kiinteistö lämmitetään maaperään varastoituneen lämmön avulla. Maalämpöjärjestelmä hyödyntää maaperän luontaisia lämpötilaeroja, ei geotermistä, maankuoren sisällä tapahtuvista radioaktiivista reaktioista johdettavaa energiaa. Maalämpölämmitysjärjestelmän avulla kiinteistöä voidaan tarvittaessa myös viilentää, esimerkiksi kesäaikaan, jolloin lämpimän kiinteistön ja viileänä säilyneen maaperän eroa tasataan toiseen suuntaan.

Maalämpöpumppu toimii sähköllä, eli periaatteessa kyseessä on sähkölämmitysjärjestelmä, jonka hyötysuhdetta on parannettu merkittävästi hyödyntämällä maaperän lämpöeroja. Maalämpöjärjestelmässä käytettävä putkisto on yleensä asennettu pystysuunnassa kallioon porattavaan kaivoon, mutta putkisto voidaan tarvittaessa asentaa myös vaakasuunnassa. Maalämpöä voidaan käyttää talon lämmittämiseen esimerkiksi patteri- tai ilmalämmityksen avulla, mutta sen hyötysuhde on parhaimmillaan, kun se yhdistetään vesikiertoiseen lattialämmitykseen.

Nykyinen suosio juontaa 1970-luvulta

Maalämpöpumpun idea on ollut olemassa jo pitkään; sen hahmotteli ensimmäisenä Lordi Kelvin vuonna 1853. Ensimmäistä kertaa maalämpöä päästiin kuitenkin hyödyntämään onnistuneesti rakennuksen lämmittämiseen vasta vuonna 1948 Commonwealth Building –rakennuksessa Oregonin Portlandissa. Maalämpölämmitysjärjestelmät eivät myöskään saavuttaneet kovin laajaa suosiota, varsinkaan pienempien, yksityisten rakennusten lämmityksessä, ennen 1970-lukua, jolloin teknologian kehittyminen ja öljyn hinnan nousu alkoivat tehdä maalämpölämmityksestä taloudellisesti houkuttelevampaa.

Maalämmön hyödyntäminen Suomessa

Vuosina 2006 - 2011 maalämpöpumppu oli yleisin valinta uusien pientalojen lämmitysjärjestelmäksi Suomessa ylittäen 40 % osuuden. Maalämmön ehdoton etu on sen energiatehokkuus, ja joissain tutkimuksissa sen on arvioitu olevan jopa kaukolämpöä edullisempi lämmitystapa, jos koko elinkaaren kulut arvioidaan. Tämä tekee maalämmöstä houkuttelevan vaihtoehdon erityisesti kaukolämpöalueen ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille, jotka ovat aiemmin joutuneet hyödyntämään huomattavasti vähemmän tehokkaita lämmitysjärjestelmiä kuten öljy-, sähkö-, tai puulämmitystä. Maalämpöpumppu myös soveltuu Suomen olosuhteisiin esimerkiksi ilmalämpöpumppua paremmin, koska sitä voidaan hyödyntää pientalon ainoana lämmitysjärjestelmänä kovillakin pakkasilla.

Yksi kaukolämmön suosiota jarruttava tekijä ovat olleet korkeat asennuskustannukset. Niiden takia maalämpölämmitysjärjestelmät yleistyivätkin aluksi lähinnä isoissa kiinteistöissä, joissa säästöt lämmityskustannuksissa maksavat asennuskustannukset nopeasti takaisin. Teknologian kehitys on kuitenkin tehnyt maalämpölämmityksestä hyvin kustannustehokkaan vaihtoehdon myös pientaloille. Jokaisen rakennusprojektin yhteydessä on kuitenkin hyvä kartoittaa erikseen, onko maalämpö tehokkain tapa lämmittää talo. Tähän vaikuttavat sekä talon koko, kuinka hyvin maaperä varastoi lämpöä ja miten lämmönsiirtoputket voidaan asentaa. Maalämpöjärjestelmät toteuttaa ammattitaidolla myös TNT-Putki Oy Ab.

minusta

Lämmitystapojen vertailua ja valintaa

Kiinnostaako eri lämmiysratkaisut? Tulit oikeaan paikkaan, sillä täällä kerrotaan eri lämmitystavoista Suomessa, sekä vertaillaan myös niitä toisiinsa. Käydään läpi eri lämmitystapojen hyviä ja huonoja puolia, kustannuksia, asennusta ja käyttöä. Puntaroimme eri vaihtoehtoja monista eri näkökulmista. Myös eri rakennustyyppeihin perehdytään tarkemmin, sillä eri rakennukset voivat tarvita hyvin toisistaan poikkeavia ratkaisuja. Mielenkiinnosta kurkataan myös naapurimaihin, että miten he hoitavat lämmitysasioitaan ja minkälaisia eroja niissä on Suomeen. Toinen mielenkiintoinen näkökulma tuodaan historian kautta, eli katsotaan minkälainen historia eri lämmitystapojen takana on ja kuinka ne ovat muuttuneet vuosien aikana. Mutta pääosin keskitytään tähän päivään ja käytännön neuvojen antamiseen. Toivottavasti saat paljon hyötyä lämmitystavan valintaan ja pystyt tekemään päätöksiä varmemmin mielin.

Kategoriat

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

Uudistalon LVI-työt ovat tärkeä osa asumisviihtyvyyttä
16 June 2022

LVI-järjestelmän asentaminen uudistaloon on mahdol

Ilmastointikanava kannattaa pitää puhtaana
4 March 2022

Sisäilman laatu pysyy hyvänä, kun ilmastointikanav

Maalämpö on energiatehokas tapa lämmittää talo
12 October 2021

Maalämpölämmitys on energiatehokas tapa lämmittää

Palkkaa ilmanvaihtokanavan suunnitteluun ammattilainen
12 November 2020

Ilmanvaihdolla on todella tärkeä tehtävä rakennuks

Maalämpö verrattuna muihin lämmitysmuotoihin
17 April 2020

Monet miettivät varsinkin uutta kotia rakentaessa

tag